Bám sát đuôi xe tải, ô tô trốn trạm thu phí

Video
Nhân lúc thanh barie đang mở để xe tải đã mua vé đi qua, ô tô con đã nhanh chóng nối đuôi theo xe để trốn vé mặc dù có người soát vé đứng đó.