Công ty giặt ủi xả nước thải ra sông Soài Rạp

Điều tra
TP HCMNước thải sản xuất và sinh hoạt của công ty Monarch Laundry không qua xử lý nhưng đổ trực tiếp ra sông Soài Rạp, bị cảnh sát xử phạt.