Khai thác vàng trong khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

Điều tra
Những lán trại, những chiếc máy nghiền tuyển vàng vẫn đang hoạt động hết công suất trong khu vực Lùng Lương, tỉnh Bắc Kạn.

VIDEO MỚI NHẤT