114 cầu treo ở Kon Tum đe dọa tính mạng người dân

Bạn đọc
Địa bàn tỉnh Kon Tum có tổng cộng 293 cầu treo, trong đó 114 chiếc hiện mất an toàn thuộc quản lý của các huyện, thành phố.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT