5 km nước sông Vinh chuyển màu đen

Bạn đọc
Nước sông Vinh và sông Đào nhiều ngày nay chuyển thành màu đen và bốc mùi hôi nồng nặc, cơ quan chức năng chưa xác định rõ nguyên nhân.

VIDEO MỚI NHẤT