'Biến' kênh thuỷ lợi thành bể bơi cho trẻ ở Nghệ An

Bạn đọc
Nhiều phụ huynh huyện Đô Lương đưa con em ra kênh thủy lợi để tập bơi vào mỗi buổi chiều.