Cây lộc vừng hơn 100 tuổi

Bạn đọc
Bonsai lộc vừng cổ thụ cao 2,5 m, chiều ngang hơn 2 m được ông Nguyễn Đức Tĩnh bày bán trong Hội hoa xuân TP Nha Trang.

VIDEO MỚI NHẤT