Chi tiết các loại pháo hoa được nhà máy của Quân đội đưa ra thị trường

Bạn đọc
Sẽ có 26 cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm pháo hoa của Nhà máy Z121 (Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng). Người dân sẽ được mua 6 loại pháo hoa từ những cửa hàng này.
Xem thêm