Clip hướng dẫn cách đối phó khi bị chó đe dọa

Bạn đọc
Bạn đừng bỏ chạy vì không thể chạy nhanh bằng chó, không nhìn trực tiếp vào mắt nó mà hãy ra các mệnh lệnh ngắn như "không", "đi", "lùi lại"...
Xem thêm