Công nhận mại dâm là một nghề: Chuyên gia nói gì?

Bạn đọc
Đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu đổi mới, chúng ta nên công nhận mại dâm là một nghề, vậy các cơ quan quản lý Nhà nước và các chuyên gia nói gì về đề xuất này?

VIDEO MỚI NHẤT