Cuộc sống người dân tại các khu vực bị phong tỏa ở Hà Nội diễn ra thế nào?

Bạn đọc
Tại các khu vực cách ly phong tỏa, mọi hàng quán kinh doanh đóng cửa dừng hoạt động, đường phố vắng lặng ít người qua lại. Người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT