Đại công trường khai thác than trái phép: Chính quyền làm ngơ?

Bạn đọc
Hàng chục héc ta đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long băm nát để khai thác than trái phép.
Xem thêm