Đi xem kích giun từ A đến Z, 'nghề mới' kiếm tiền nhưng hại môi trường

Bạn đọc
Hai chiếc que sắt cắm phập xuống đất, đằng sau là sợi dây điện nối với chiếc máy kích cứ chốc lại vang lên những tiếng “tít tè, tít tè”.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT