Dự án cầu 130 tỷ vào suối cá thần dở dang sau nhiều năm thi công

Bạn đọc
Công trình cầu vào khu du lịch suối cá thần ở Thanh Hóa được phê duyệt đầu tư hơn 130 tỷ nhưng dở dang sau 8 năm thi công.

VIDEO MỚI NHẤT