Đường thị trấn SaPa vừa làm đã hỏng

Bạn đọc
Người dân thị trấn SaPa (tỉnh Lào Cai) bức xúc cho biết đoạn đường Xuân Viên và một số đường trong thị trấn Sapa được lu lại ngày 24/12/2017, nhưng chưa được tháng đã hỏng, khiến người dân và khách du lịch đi lại rất khó khăn.

VIDEO MỚI NHẤT