Hãi hùng dịch vụ mang thai hộ, bán thận tràn lan mạng xã hội

Bạn đọc
Hiện nay, dịch vụ mang thai hộ phát triển rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều cò mồi còn sẵn sàng đưa người xuyên quốc gia để mang thai hộ.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT