Heo đất 'cõng' quất Bonsai sẵn sàng chào Tết Kỷ Hợi

Bạn đọc
Nhiều nhà vườn tại Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) bắt đầu mở bán dàn quất 'cực phẩm' để phục vụ Têt Kỷ Hợi 2019.