Hiểm họa thần tượng vô văn hóa trên mạng xã hội

Bạn đọc
Khá Bảnh gần đây lên mạng chửi bậy, đốt xe, khoe khoang vô văn hóa, không giống ai. Thế nhưng đây lại đang được coi là "thần tượng" của giới trẻ.
Xem thêm