Làng cổ đường Lâm - ì ạch trên con đường phát triển

Bạn đọc
Làng cổ Đường Lâm, cái tên cũng không mấy xa lạ với các bạn trẻ ở Hà Nội, nơi những đôi bạn trẻ thường tìm đến chụp ảnh cưới. Thế nhưng nếu để bảo quay trở lại tham quan thì câu trả lời hầu hết đều là KHÔNG. 10 năm được công nhận là làng cổ cấp Quốc Gia, điều gì làm cho Đường Lâm ì ạch trên con đường phát triển như vậy?