Mục kích những biệt phủ, nhà hàng nổi trái phép trên sông Hồng

Bạn đọc
Trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội từ cầu Thăng Long đến cầu Vĩnh Tuy hiện nay xuất hiện nhiều nhà hàng, nhà riêng lớn như biệt phủ. Phần lớn các công trình không có phép, không đăng ký kinh doanh.