Người dân căng lều chống 'cát tặc', chính quyền tạm đình chỉ khai thác

Bạn đọc
Gần 1 tháng nay, người dân địa phương dựng lều canh 24/24h phòng chống nạn khai thác cát tràn lan trên sông Chảy, địa bàn xã Đông Khê, Đoan Hùng, Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu tạm dừng khai thác cát tại khu vực này.
Xem thêm