Người dân vượt chắn rào đón xe trên đại lộ Thăng Long

Bạn đọc
Hàng rào bằng lưới thép B40, nhưng nhiều điểm vẫn bị một số người dân tự ý xé rào để đi vào đường cao tốc đón xe.

VIDEO MỚI NHẤT