Người trẻ ở nước ngoài gửi thông điệp hòa bình ngày 30/4

Bạn đọc
Ngọc Thúy (Thuy Collins), cựu sinh viên Học viện Ngoại giao, nhân viên khách sạn Hilton, Vương quốc Anh, gửi video mang thông điệp hòa bình trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.