Nhổ nấm mối lúc nửa đêm kiếm tiền triệu ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn đọc
Nửa đêm, người dân đi bộ hàng cây số trong những cánh rừng cao su ở huyện Xuyên Mộc tìm nhổ nấm mối vừa nhú lên khỏi mặt đất.

VIDEO MỚI NHẤT