Quá trình cồn cát 15 ha trồi lên mặt biển ở Quảng Nam

Bạn đọc
Ảnh vệ tinh cho thấy trong vòng 5 năm qua cồn cát dần trồi lên mặt biển Cửa Đại (Hội An), đến nay đã rộng khoảng 15 ha.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT