Rác kín đặc, bức tử đường thoát nước từ sân bay Tân Sơn Nhất

Bạn đọc
6 tháng nay, kênh Hy Vọng, hướng thoát nước chính ở phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất ngập kín rác, ô nhiễm trầm trọng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

VIDEO MỚI NHẤT