Thảo Cầm Viên có thêm chuột túi nhỏ và sếu đầu đỏ Nhật Bản

Bạn đọc
Chuột túi Walllaby và sếu đầu đỏ quý hiếm được nhập về nhằm tăng sự đa dạng loài cho Thảo cầm viên.

VIDEO MỚI NHẤT