Thêm một gia đình dừng xe ô tô giữa đường cao tốc để ăn uống

Bạn đọc
Một gia đình đã dừng xe, trải thảm rồi ăn uống ngay giữa đường. Đây là hành động coi thường tính mạng bản thân và gây ảnh hưởng đến những phương tiện giao thông khác.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT