Theo chân những chiếc 'xe vua': Văn phòng trở thành 'bến xe cóc'

Bạn đọc
Hàng loạt doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách dạng hợp đồng du lịch và doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định ở Hà Nội ngang nhiên lập bến cóc, xe dù, hoạt động ngày đêm, công khai trước cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Xem thêm