Trại cá tầm 100 tỷ đồng giữa lòng hồ thủy điện Sơn La

Bạn đọc
Trại cá giữa lòng hồ thủy điện Sơn La của ông Nguyễn Văn Khải hiện có 185 lồng, nuôi 20 loại cá tầm khác nhau.
Xem thêm