Vải rừng 30 năm mới cho trái ở vùng Thất Sơn, An Giang

Bạn đọc
Trái trường (tức vải rừng) ở vùng núi của An Giang 30 năm mới cho trái một lần, mỗi cây thu hoạch được 50 - 50 kg.

VIDEO MỚI NHẤT