Vụ đốn cây mở đường cao tốc đe dọa người đi trên QL1: Báo cáo thiếu trung thực?

Bạn đọc
Báo cáo tình hình thanh lý cây rừng phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng cao tốc Cam Lộ-La Sơn của người có trách nhiệm từ Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đến lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế đã không khớp với diễn biến thực tế, bất nhất và mang tính đối phó.
Xem thêm