Ban giám khảo khóc nghẹn trước tác phẩm 'Người cha câm' của thí sinh Rap Việt

Video
Thông qua tác phẩm 'Người cha câm', dàn ban giám khảo có dịp trải lòng về kỉ niệm khó quên. Điển hình Binz nghẹn nào kể :"Bố anh cũng mất ngay trước mặt anh".