Bán nước mía sầu riêng thu gần 2 tỷ đồng mỗi tháng ở Hà Nội

Video
Lần đầu xuất hiện ở Hà Nội, 6 cửa hàng nước mía sầu riêng của anh Vũ Viết Hưng một ngày bán hơn 2.000 cốc, doanh thu gần 2 tỷ đồng mỗi tháng.