Bắn súng chỉ thiên có thể đoạt mạng người khác

Video
Khi bạn giương súng bắn lên trời, viên đạn có thể rơi xuống với tốc độ 640 km/h, đe dọa gây thương tích hoặc thậm chí cướp mạng những người xung quanh.