Bản tin Thời sự 20h ngày 11/05 | VTC

Video
Hội nghị cấp cao ASEAN lần 24 tại Myanmar; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các nước thành viên ASEAN đoàn kết, đồng thuận trong vấn đề biển Đông; Người dân đồng hành bày tỏ sự đồng hành với Đảng, Chính phủ hướng về biển đảo, bảo vệ Tổ quốc....
Xem thêm