Bản tin Thời sự 20h ngày 15/05 | VTC

Video
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra Công điện về đảm bảo an ninh trật tự; Việt Nam sẽ sử dụng nhiều biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế về vấn đề biển Đông; Cần một quy tắc ứng xử đúng đắn trong truyền thông về vấn đề biển Đông...
Xem thêm