Bán vạn chiếc đèn ông sao lãi hơn bốn vụ lúa

Video
Mỗi gia đình tại làng Báo Đáp, Nam Định có thể sản xuất hàng chục nghìn chiếc đèn ông sao bán khắp nước, thu lãi gấp nhiều lần làm vụ lúa.