Băng cướp táo tợn lấy đi số lượng iPhone và MacBook trong chớp mắt

Video
amera an ninh đã ghi lại hình ảnh 4 tên cướp, không có vũ khí đã chiếm đoạt một số lượng lớn thiết bị tại cửa hàng Apple Store tại Fresno, California vào ngày 10/7/2018