‘Băng xanh cản lửa’ là gì mà có thể cản cháy rừng?

Video
Đây được coi là giải pháp mới để phòng chống cháy rừng đang được tỉnh Thừa Thiên Huế thí điểm áp dụng đối với các cánh rừng trên địa bàn tỉnh.