Bánh canh giá 5.000 đồng bán gần 600 tô mỗi ngày

Video
Quán bánh canh chả cá của vợ chồng bà Nguyễn Thị Điểu ở Nha Trang, Khánh Hòa mở cửa đã 30 năm qua, giá bán những ngày đầu 500 đồng một tô.