Bão bụi Australia che khuất Mặt Trời

Video
Đám mây bụi quét qua nhiều thị trấn của bang New South Wales, che khuất Mặt Trời và khiến bầu trời tối sầm.