Báo cái bị mẹ đánh đuổi khỏi gia đình để độc chiếm bạn tình

Video
Con báo hoa mai cái trẻ đến tuổi sẵn sàng giao phối và trở thành mối đe dọa với báo mẹ trên đồng cỏ Botswana.