Bão cát cao trăm mét ở Trung Quốc

Video
Cơn bão cát tấn công vùng A Lạp Thiện, thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, hôm 16/5. "Bức tường cát" ước tính cao khoảng 100 m nhấn chìm thành phố trong một lớp bụi mù màu vàng cam.

VIDEO MỚI NHẤT