Bão đến, đứng ở đâu để không bị sét đánh?

Video
Theo thống kế, những vùng đất trống là nơi có nhiều người tử vong nhất do sét trong những cơn bão tại Mỹ ở giai đoạn 2006-2016.