Báo hoa mai tóm gọn linh dương trong chớp mắt

Video
Một con linh dương đã bị báo hoa tóm gọn, ngoạm đầu ở đầm nước De Laporte trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.