Bão - Lần đầu tiên một Poem Video được thực hiện

Video
Lần đầu tiên, thơ được trình bày dưới nghệ thuật hình ảnh kết hợp âm thanh và trình diễn, đó là thi phẩm Bão, của nhà thơ Đoàn Ngọc Thơ, do họa sĩ Lê Thiết Cương làm giám đốc nghệ thuật để tạo nên một hình thức nghệ thuật độc đáo hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện: Video Thơ - Poem Video.