Báo săn chạy nước rút, vồ gọn linh dương

Video
Phát hiện linh dương từ xa, báo săn chậm rãi lẻn tới gần rồi phóng hết tốc lực truy đuổi con mồi.