DMCA.com Protection Status

Bão số 6 diễn biến thất thường, lên phương án sơ tán người dân

Video
Dự kiến bão số 6 đổ bộ đất liền ngày 10-11/11. Vùng ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có thể tới cả khu vực miền Đông Nam Bộ.

VIDEO MỚI NHẤT