Bão Sơn Tinh đang đi rất nhanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh

Video
Cơn bão số 3 được đánh giá đi rất nhanh, gấp đôi bình thường và rất sát biển Việt Nam.